Výzva voličů: Miloši Zemane, zveřejněte své dárce podle zákona!

Naše petice vyzývá prezidenta, aby co nejdříve zveřejnil zdroje svého financování.

Celou zemi zaplnily billboardy Miloše Zemana. Kampaň je to skutečně masivní. Obrovské billboardy, stovky, až k tisícovce po celé zemi, k tomu plakáty na lampách. Ale kdo to financoval? Měl by nám v tom asi pomoci ten poměrně nový volební zákon pro dohled nad financováním kampaní, řeknete si možná. Všichni ostatní kandidáti zveřejňují sebemenší dar, hrají podle pravidel.

Jenomže celá monstrózní kampaň Miloše Zemana je “propraná” přes účelový spolek. Ten vedou pánové Nejedlý a Mynář, přímí spolupracovníci prezidenta. Je samo o sobě skandální, že byla takto zneužita cesta přes spřízněný spolek pro maskování všech darů a výdajů na kampaň. Ale nejen to: pan Nejedlý se nechal slyšet, že dárce nezveřejní ani dle zákona nejpozději 3 dny před volbami, ale až v květnu 2018!

Může tým prezidenta naprosto pohrdat zákony této země a jejími občany? Smyslem zákona je, abychom věděli, zda některého kandidáta nesponzoruje například mocnost nepřátelská zájmům naší země. Celá minulá kampaň týmu Miloše Zemana a působení pánů Nejedlého a Mynáře svědčí o tom, že prezidentův tým je ve velkém ovlivňován ruskými penězi (viz platba celého dluhu v Lukoil Aviation Czech pouze z ruské strany, ačkoliv pan Nejedlý v ní měl 40%).

Vyzýváme tedy pana prezidenta, nechte svými spolupracovníky zveřejnit zdroje svého financování co nejdříve, ať přesně víme, zda jste kandidát opravdu český, nebo spíše ruský, případně čínský. Skrývání sponzorů ponechává dvě pochybnosti: buď kampaň financuje mafie, nebo cizí mocnost.

Vyzýváme státní instituce, které jsou zodpovědné za bezpečnost České republiky, aby neprodleně prověřily zdroje financování kampaně Miloše Zemana a vyloučily nebezpečí, že je financována ze zahraničí, s cílem ovlivnit politický vývoj v naší zemi.

> Petice: více o výzvě, autorech, možnost se přidat a podepsat

> Aktuality, facebook stránka


Více informací k celé věci je zde, shrnuje to člen úřadu pro dohled nad hospodařením, pan Outlý: http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-outly.php?itemid=30507